Flota

[columns] [span6]

[/span6][span6]

Renault Master

 

Wymiary przestrzeni ładunkowej

DL.3,6

SZER.1,75;

WYS.1,90

Spalanie Ok. 10 L ON

Ładowność 1220g

Kubatura 1256 m3 DMC 3500

Prawo jazdy Kat. B

[/span6][/columns]

 

[columns] [span6]

Renault Master

 

Wymiary przestrzeni ładunkowej

DL.3,6

SZER.1,75;

WYS.1,90

Spalanie Ok. 10 L ON

Ładowność 1220g

Kubatura 1256 m3 DMC 3500

Prawo jazdy Kat. B

[/span6][span6]

[/span6][/columns]